รถเข็นอาหาร โรงพยาบาล สำหรับแพทย์ และผู้ป่วยมีมาตรฐานการใช้งานอย่างไรบ้าง?

รถเข็นอาหาร โรงพยาบาล เป็นอุปกรณ์สำคัญในการให้บริการใช้ขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย โดยทั่วไปใช้เป็นสแตนเลส ที่สามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ทุกซอกทุกมุมไม่เป็นที่เก็บกักเชื้อโรคและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ควรมีขนาดที่พอเหมาะกับผู้ส่งอาหาร ซึ่งประเภทของรถเข็นอาหาร โรงพยาบาลที่ยอดนิยมจะมีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น รถเข็นอาหาร 3 ชั้น 4 ชั้น หรือ 5 ชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย

เพราะฉะนั้นก่อนซื้อรถเข็นอาหาร โรงพยาบาล จึงจำเป็นจะต้องทราบว่ารถเข็นอาหารในโรงพยาบาล จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานใดบ้าง เพื่อให้ได้รถเข็นอาหารโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานที่ปลอดภัยผ่านหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหาร วันนี้เราจะมาแนะนำทั้งประเภทรถเข็น และวิธีการเลือกซื้อให้ได้มาตรฐานกัน

5 ประเภทรถเข็นอาหารผู้ป่วยยอดนิยมที่เราอยากแนะนำ

โดยทั่วไปรถเข็นอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่หลัก ได้แก่

รถเข็นอาหารว่าง (Snack Cart)

มักทำด้วยสแตนเลส ตู้แบ่งเป็น 2 ชั้น ประตู 4 บาน มีประตูบานเลื่อนและประตูเปิด – ปิด เหมาะสำหรับใช้เสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม เก็บอุปกรณ์รับประทานอาหาร และเก็บของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย

รถเข็นอาหาร (Food Cart)

โดยทั่วไปทำด้วยสแตนเลส ภายในรถบรรจุถาดอาหารได้ 50 ถาด มีประตูเปิด – ปิด เหมาะสำหรับใช้เสิร์ฟอาหารหลักและอาหารเสริม เก็บอุปกรณ์รับประทานอาหาร และเก็บของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย

นอกจากนี้หมวดหมู่รถเข็นอาหารผู้ป่วย สามารถแบ่งออกได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การใช้งาน ขนาด วัสดุที่ใช้ทำ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว หมวดหมู่รถเข็นอาหารผู้ป่วยสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

รถเข็นอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป

เป็นรถเข็นอาหารที่ใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะมีขนาดใหญ่ สามารถบรรจุถาดอาหารได้หลายถาด และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ราวจับ ล้อล็อค เป็นต้น

รถเข็นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 

เป็นรถเข็นอาหารที่ใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการบกพร่อง เป็นต้น โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะมีการออกแบบพิเศษ เช่น ประตูสำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถาดอาหารแบบพิเศษ เป็นต้น

รถเข็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเด็ก

เป็นรถเข็นอาหารที่ใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยเด็ก โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และออกแบบให้เหมาะกับสรีระของเด็ก

แบ่งตามขนาด

รถเข็นอาหารขนาดเล็ก

เป็นรถเข็นอาหารที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือในห้องพักผู้ป่วย

รถเข็นอาหารขนาดกลาง

เป็นรถเข็นอาหารที่มีขนาดกลาง น้ำหนักปานกลาง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือในห้องพักผู้ป่วย

รถเข็นอาหารขนาดใหญ่

เป็นรถเข็นอาหารที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เหมาะสำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยจำนวนมาก โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงอาหารของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำ

รถเข็นอาหารสแตนเลส

เป็นรถเข็นอาหารที่ทำจากสแตนเลส มีคุณสมบัติที่ทนทาน ไม่เป็นสนิม ทำความสะอาดง่าย โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

รถเข็นอาหารพลาสติก

เป็นรถเข็นอาหารที่ทำจากพลาสติก มีคุณสมบัติที่น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือในห้องพักผู้ป่วย

รถเข็นอาหารไม้

เป็นรถเข็นอาหารที่ทำจากไม้ มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน โดยรถเข็นประเภทนี้มักจะใช้สำหรับการให้บริการขนส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีการตกแต่งในสไตล์คลาสสิก

รถเข็นอาหารในโรงพยาบาล ต้องมีมาตรฐานอย่างไรบ้าง

รถเข็นอาหารโรงพยาบาลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจว่ารถเข็นอาหารมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ตลอดจนอาหารยังมีความร้อนหรืออุ่นอยู่ ซึ่งต้องมีความสะอาด ป้องกันแมลง และการปนเปื้อนต่าง ๆ ได้โดยมาตรฐานรถเข็นอาหารโรงพยาบาลที่สำคัญ ได้แก่

  • โครงสร้างรถเข็นต้องแข็งแรง ใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย โดยทั่วไปใช้สแตนเลส
  • ต้องปกปิดอาหารได้มิดชิด ป้องกันการปนเปื้อนได้
  • ล้อควรอยู่ด้านล่างของตัวรถ ไม่สูงเลยถึงพื้นล่างของรถ (เพราะถ้า ล้อใหญ่และสูงเลยขึ้นมาบนตัวรถ จะหมุนนำสิ่งสกปรกมาปนเปื้อนกับตัวรถและอาหารได้) สะดวกในการขนถ่ายอาหาร
  •  สามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ไม่เป็นที่เก็บกักเชื้อโรค 
  • ภายในรถเข็นอาหารไม่ควรมีช่อง เช่น ตามแกนโครงต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์นำโรคได้ ควรมีการปิดเชื่อมให้มิดชิด
  • อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ราวจับ ล้อล็อค ต้องใช้งานสะดวก เพื่อสามารถควบคุมสุขอนามัยในการตักได้ดี

ทำไมลูกล้อถึงเป็นหัวใจสำคัญของรถเข็นถาดอาหาร

นอกจากนี้ การเลือกรถเข็นอาหาร โรงพยาบาลที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพแล้วนั้น จำเป็นต้องใส่ใจกับอุปกรณ์ลูกล้อ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของรถเข็นอาหาร มีหน้าที่ในการเคลื่อนที่รถเข็น การเลือกลูกล้อที่ดีจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และทนทาน

ลูกล้อที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีขนาดเหมาะสมกับน้ำหนักของรถเข็น
  • มีวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการเสียดสี
  • มีระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพ
  • เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น ไม่ลื่นไถล

Goodwork Kitchen จำหน่ายรถเข็นอาหารโรงพยาบาลและอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลชั้นนำ

เลือกซื้อรถเข็นอาหาร โรงพยาบาล หรือโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ กับ Goodwork Kitchen มั่นใจได้เรื่องคุณภาพและความปลอดภัย เพราะ Goodwork Kitchen จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์สแตนเลส คุณภาพสูง ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศเลือกใช้ สนใจติดต่อเรา Line ID : @goodworkkitchen หรือโทร 098-891-6414

คำถามที่พบบ่อย FAQ

รถเข็นผู้ป่วย ภาษาอังกฤษคืออะไร

รถเข็นผู้ป่วย ภาษาอังกฤษเรียกว่า wheelchair เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ โดยรถเข็นผู้ป่วยมีให้เลือกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เช่น รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า รถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ รถเข็นผู้ป่วยแบบมีหลังคา เป็นต้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรถเข็นผู้ป่วยในภาษาอังกฤษ มีดังนี้
– wheelchair ramp – ทางลาดสำหรับรถเข็นผู้ป่วย
– wheelchair lift – ลิฟต์สำหรับรถเข็นผู้ป่วย
– wheelchair accessible – สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาสำหรับรถเข็นผู้ป่วย
– wheelchair user – ผู้ที่ใช้รถเข็นผู้ป่วย

รถพยาบาล ภาษาอังกฤษคืออะไร

รถพยาบาล ภาษาอังกฤษเรียกว่า ambulance เป็นยานพาหนะฉุกเฉินที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ เพื่อรับการรักษาพยาบาล รถพยาบาลมักจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เป็นต้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรถพยาบาลในภาษาอังกฤษ มีดังนี้
– ambulance service – บริการรถพยาบาล
– ambulance driver – คนขับรถพยาบาล
– ambulance attendant – ผู้ช่วยคนขับรถพยาบาล
– emergency medical technician (EMT) – เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน

บทความที่คล้ายกัน

วีดีโอแนะนำ