อย่าเพิ่งติดตั้งเครื่องดูดควันเด็ดขาด! ถ้ายังไม่รู้สิ่งเหล่านี้

เครื่องดูดควันในห้องครัวเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นครัวบ้านหรือครัวร้านอาหารต่างก็ต้องประสบพบเจอกับปัญหาควันและฝุ่นจากการผัด ทอด หรือประกอบอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งนำมาด้วยความชื้นและมลภาวะ ซึ่งจะนำไปสู่อันตรายทั้งความเสี่ยงที่จะทำให้ห้องครัวเกิดอัคคีภัย รวมถึงปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาหารเองด้วย เพื่อการเลือกซื้อเครื่องดูดควันนั้นต้องพิจารณาหลากหลายองค์ประกอบ เพื่อให้ได้เครื่องดูดควันที่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด โดยต้องไม่ลืมคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

เลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องดูดควันร้านอาหาร

  • สถานที่ติดตั้งควรเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าระดับที่ควันออกจากเตาอาหาร โดยทั่วไปจะติดตั้งบนผนัง เพดาน และติดเครื่องดูดควันตรงหน้าต่าง
  • หากมีการติดตั้งเครื่องดูดควันแบบหัวดูดหลายตัว ควรติดตั้งบนเพดานในตำแหน่งที่แยกออกจากเตาอาหารเพื่อลดควันที่จะสะสมอยู่ในบริเวณที่เตาอาหาร
  • สำหรับเครื่องดูดควันแบบกรองอากาศ ควรติดตั้งบนผนังหรือเพดานในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าถึงและทำการเปลี่ยนตัวกรองได้สะดวก ไม่ควรใช้ขนาดเครื่องดูดที่เล็กหรือใหญ่มากเกินไป
  • ควรมีการติดตั้งท่ออากาศเชื่อมต่อกับเครื่องดูดควันและออกนอกห้องครัวไปยังท่อระบายควันภายนอกอาคาร โดยที่ไม่มีการอุดตันท่ออากาศ

ท่อปล่องดูดควัน

การติดตั้งเครื่องดูดควันออกหลังคาเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดตั้งเครื่องดูดควันในห้องครัว เพราะการติดตั้งท่อปล่องดูดควันที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ควันหรือแก๊สพิษหลุดออกมาในห้องครัว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ดังนั้นควรระวังเรื่องต่อไฟฟ้าและการเชื่อมต่อท่อปล่องดูดควัน นอกจากนี้ยังควรเลือกใช้ท่อปล่องดูดควันที่มีคุณภาพและติดตั้งตามมาตรฐาน โดยท่อปล่องดูดควันควรมีความยาวเพียงพอสำหรับการนำควันหรือแก๊สพิษออกจากห้องครัว และควรเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาด้วยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งเครื่องดูดควันหรือช่างมีความชำนาญในการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของการติดตั้งท่อปล่องดูดควันในห้องครัว

จัดการผนังก่อนติดเครื่องดูดควัน

การติดตั้งเครื่องดูดควันในห้องครัวเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการกับผนังเพื่อให้เรียบร้อยและปลอดภัย นี่คือสิ่งที่ควรระวังเพื่อจัดการกับผนังก่อนการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดควันแบบไม่เจาะผนังหรือแบบเจาะผนังก็ตาม

1. ตรวจสอบสภาพผนัง:

ตรวจสอบว่าผนังมีรอยร้าวหรือแตกหรือไม่ ถ้ามีการแตกหรือไม่เรียบร้อย ควรซ่อมแซมก่อนติดตั้งเครื่องดูดควันเป็นวิธีติดตั้งเครื่องดูดควันที่ไม่ควรละเลยเป็นอันขาด

2. ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง: 

ต้องตรวจสอบว่าผนังมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของเครื่องดูดควัน และการดูดควันในระยะยาวได้ก่อนเริ่มใช้วิธีเจาะผนังติดเครื่องดูดควัน

3. ตรวจสอบระยะห่างระหว่างผนังและเครื่องดูดควัน: 

ต้องตรวจสอบระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างผนังและเครื่องดูดควัน เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้งและการบำรุงรักษาในภายหลัง 

4. การติดตั้งสวิตช์: 

การติดตั้งสวิตช์สำหรับเปิด-ปิดเครื่องดูดควันจะต้องถูกติดตั้งในที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน

5. การตรวจสอบแผนผังไฟฟ้า: 

ต้องตรวจสอบแผนผังไฟฟ้าก่อนการติดตั้งเครื่องดูดควัน เพื่อให้มีการต่อสายไฟที่เหมาะสมและปลอดภัย

การตรวจสอบส่วนฝ้าเพดาน

การติดตั้งเครื่องดูดควันในห้องครัวแบบฝังฝ้าเพดานจะต้องคำนึงถึงการจัดการกับเพดานให้เรียบร้อยก่อนใช้อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อให้เครื่องดูดควันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด สิ่งที่ต้องระวังได้แก่

1. ตรวจสอบความแข็งแรงของเพดาน: 

ต้องมั่นใจว่าเพดานมีความแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของเครื่องดูดควันและท่อปล่องดูดควัน การตรวจสอบความแข็งแรงของเพดานสามารถทำได้โดยการฉีดน้ำหนักบนเพดานและตรวจสอบว่าไม่มีการแตกเกิดขึ้น

2. การตรวจสอบสภาพของเพดาน: 

ต้องตรวจสอบสภาพของเพดานว่ามีความเรียบร้อยและไม่มีช่องว่างหรือรอยร้าวที่อาจทำให้เครื่องดูดควันไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การตรวจสอบระยะห่างของเพดาน: 

ต้องมั่นใจว่าระยะห่างระหว่างเพดานและเครื่องดูดควันพอเหมาะสมและไม่เกินระยะห่างที่กำหนด ซึ่งความสูงมาตรฐานการติดตั้งระบบดูดควันที่แนะนำสำหรับการติดตั้งเครื่องดูดควันในห้องครัวแบบฝังฝ้าเพดานคือ 60-70 เซนติเมตร

พิจารณาระดับเสียง

การเลือกเครื่องดูดควันจากระดับเสียงเป็นวิธีติดเครื่องดูดควันที่สำคัญ เพราะหากเครื่องดูดควันมีเสียงดังมากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อเครื่องดูดควันทำงานในเวลากลางคืนหรือเวลาที่ผู้ใช้งานนอนหลับอยู่

การเลือกเครื่องดูดควันจากระดับเสียงการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัยนั้นสามารถทำได้โดยการดูที่ค่าเสียงที่ระบุในสเปกของเครื่อง ซึ่งค่าเสียงที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดูดควันที่ติดตั้งในห้องครัวจะต้องไม่เกิน 65 เดซิเบล (dB) นอกจากนี้ควรเลือกเครื่องดูดควันที่มีการออกแบบให้มีระบบลดเสียงรบกวน เช่น การใช้วัสดุเสริมเพิ่มเติมเพื่อลดเสียงรบกวน การออกแบบพื้นผิวที่ไม่สะท้อนเสียง เป็นต้น

การพิจารณาการเลือกติดตั้งเครื่องดูดควันนั้นต้องคำนึงหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เพื่อน ๆ อาจจะสับสนว่าแล้วแบบไหนจะเป็นเครื่องดูดควันที่เหมาะกับครัวของตัวเองมากกว่ากัน แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะทาง Goodwork Kitchen มีบริการช่วยออกแบบครัวและรับติดตั้งเครื่องดูดควันในบ้านคาเฟ่ โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และความชำนาญสูงในราคาสุดคุ้มค่า สนใจติดต่อ โทร. 098-891-6414 / 098-891-5636 / 063-858-0710 หรือแอดไลน์

นอกจากเครื่องดูดควันแล้วการเลือกซื้ออุปกรณ์ครัวอื่น ๆ ก็ควรพิจารณาเลือกซื้อให้เหมาะสมด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้: เช็คลิสต์สิ่งที่ห้องครัวขาดไม่ได้!

บทความแนะนำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ติดเครื่องดูดควันดีไหม

การเลือกติดตั้งเครื่องดูดควันถือเป็นตัวเลือกที่ดีมาก และควรมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องในห้องครัว ไม่ว่าจะเป็นครัวขนาดเล็ก กลางจนถึงระดับใหญ่ เนื่องจากการติดตั้งเครื่องดูดควันสามารถช่วยกำจัดควันที่เป็นอันตราย ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และทำให้อากาศถ่ายเทได้มากขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากก๊าซและฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบอาหาร

บทความที่คล้ายกัน

วีดีโอแนะนำ